title03historia

 

 

DSCF1590

”If you control your mind, you control everything. Then there is nothing in this world to bind you.”
Swami Satchidananada om Yoga Sutra 1-2.

ParivrittaTrikonasanaVridenTriangeln

"Practice and all is coming.”
K. Pattabi Jois

no31Padmasana

”we do the practice to love ourselves so we can learn to love others more.”
Larry Schultz

no4PaschimottanasanaA

“Asana is a posture that brings steadiness, comfort and joy.”
Yoga Sutra 11-46

 

Yogan har funnits i någon form i tusentals år. Dess historia kan spåras tillbaka till tiden före den vediska kulturen omkring 28oo f. Kr. Veda filosofin och dess kunskap var också början till hinduismen vilken är nära släkt med andra traditioner såsom buddism, jainism och tantra, men kan bättre beskrivas som ett andligt utövande än som ett religiöst.

Ursprungligen kommer yogan från nordvästra Indien, i det moderna Pakistan-Indien området som hette Indusdalen. Indusdalen tillhörde Sarasvati folket (floden sarasvati) som var en av de största civilisationerna i människans urgamla kulturer.

Deras läkekonst hette Ayurveda – Veda betyder samlingsböcker och Saravasti folket samlade sina vetenskapliga resultat i olika system (Charaka Samhita) såsom: Helande örter, Astrology, Psychology, Spirituality, Yoga, Meditation, Mantra and Kirurgi.

Ayurveda var en viktig del av Veda filosofin i Sarasvati kulturen, och är fortfarande den indiska helhets läkekonst. Yogan var en ayurvedisk läkningsmetod med sin positiva effekt på hela kroppen, själen och nervsystemet. Den påverkade också tex. högt blodtryck, depression, oroligt mage och liknande symtom.

Gurun och yogamastern Patanjali var den förste som försökte skriva ner yogan i ett system. Denna väg eller system av yogans åtta steg beskrivs i detalj i en yogaskrift som kallas Yogasutra. Texterna han samlade hämtade han från skrifter mellan år 200 f.Kr-200 e.Kr.

I Yogasutran beskriver Patanjali i detalj åtta steg eller delar för utövandet av raja-yoga. Raja-yogan är den klassiska yogan med sina åtta steg och som är grunden till Hatha- yogan.

Den form av yoga som mest lärs ut i väst är Hatha-yoga. Inom Hatha-yoga finns många olika skolor där de som undervisar har utvecklat yogan på sitt eget sätt. De förgreningar som finns idag är t.ex. Iyengar-yoga, Jivamukti-yoga, Vini-yoga och Bihar-yoga (totalt 14 st.).

Astanga vinyasa-yogaformen betonar exempelvis ett dynamiskt utförande av bestämda rörelsemönster, och har utvecklats av Pattabhi Jois (född 1915) i Astanga Yoga institute i Myosore, södra Indien.

 

Ashtanga Vinyasa Yoga
ASHTANGA VINYASA YOGA betyder Yogans åttafaldiga väg. Det kommer från Yoga Sutrorna, en urgammal yoga text som har haft det allra största inflytandet, skriven av Patanjali för flera tusen år sedan. Ashtanga är en utveckling av Hatha yogan.

VINYASA betyder energigivande system. Man kan även översätta ordet till upphetsande cirkel. Den ger ett flöde mellan positionerna (asana) när man utövar rörelserna som sitter ihop för att uppbringa värme och ge koncentration.

Stegen i Yogans åttafaldiga väg delas upp enligt följande:

Yama (moral och förhållande till omvärlden)

Niyama (vår attityd mot oss själva)
Hur man lever sitt liv

Asana (kroppsliga ställningar)
Fysiska positioner om olika övningar

Pranayama (andningskontroll)
Andningsövningar eller energi - kontroll

Pratyahara (sinneskontroll)
Stänga ut störande moment

Dharana (koncentration)

Dhyana (meditation)

Samadhi (fullständig lycka)
Målet för yoga. den stora lyckan, den stora "medvetenheten"

 

Ashtanga yoga har sitt ursprung i Indien, där den nuvarande formen skapades av Sri Pattabhi Jois. Han studerade och tolkade uråldriga dokument (Yoga sutra) tillsammans med sin lärare Krishnamacharya och har tagit fram det system som idag undervisas som Ashtanga yoga. Pattabhi Jois lever och undervisar fortfarande i Mysore i södra Indien.

Ashtanga yoga är ett flöde av dynamiska rörelser, en fysisk form av yoga vars terapeutiska effekt stärker och renar kroppen.

Genom att synkronisera andningen med olika rörelser väcks den inre elden till liv och renar och stärker kroppen fysiskt och mentalt.

Ashtanga yogans stora styrka är korrekt andning. Den syresätter blodet och ökar cirkulationen i kroppen och hjärnan, vilket leder till klara tankar och ökad kreativitet. Vid regelbunden träning av Ashtanga yoga upplever man kraften i denna yogaform.

Det handlar om att utforska sig själv, lära känna sig själv och om att få kontakt med sitt inre. Det handlar om att bygga ett starkt psyke och en stark kropp som tillåter oss att möta livet på ett mer positivt, ödmjukt och öppet sätt.

Denna teknik har utövats i 3000 år. Ashtanga Vinyasa Yoga har beskrivits som "medicin för själen" då den möjliggör djup mental frid och harmoni.

Ashtanga yogans viktigaste effekter är stressreducering och omformning av kroppen, vilket i sin tur hämmar åldersprocesserna. Ashtanga yogan renar även kroppen från gifter och slaggprodukter.

Ashtanga yoga är inte en kult, en religion eller en tävling. Alla kan träna tillsammans oavsett ålder och förutsättningar. Ashtanga yoga är en väg till hälsa, smidighet, styrka och balans genom koncentration och regelbunden träning. Meditation upplevs i rörelsen. Detta är idealiskt för människor som tycker de traditionella sittande meditationsövningarna är svåra eller inte tilltalande.

Ashtanga yoga är uppbyggt av sex serier, som var och en är utformad för att arbeta med olika aspekter av kroppen. Den första och vanligaste serien syftar till att rena och avgifta kroppen. Den innehåller cirka 80 ställningar som utförs i ordningsföljd där varje rörelse förbereder för nästa. De övriga serierna är mer avancerade och kräver stor ödmjukhet och flexibilitet hos utövaren. Man går inte vidare med nästa serie förrän man behärskat den föregående serien. Men den första serien ger en mycket allsidig träning, så den räcker långt.

Ashtanga vinyasa-yoga passar bäst sådana personer som gillar fysiska utmaningar och är friska.

 

Hatha yoga
Detta är den fysiska kontrollens väg och betraktas egentligen som en förberedelse för utövandet av raja-yoga (där fysisk styrka och andningskontroll behövs). Hatha-yoga är den typ av yoga som oftast praktiseras i väst. När västerlänningar talar om yoga menar de vanligen hatha-yoga.

Ordet hatha betyder kraftfull. Även om det kanske inte är det ord som man omedelbart förknippar med yoga kan övningarna i hatha-yoga verkligen vara kraftfulla. De enskilda stavelserna ”ha” som betyder sol och ”tha” som betyder måne förenas i ordet hatha, vilket antyder föreningen av motsatser.

Harmoniseringen av motsatta krafter är en nyckelaspekt i yogan – varm energi förenas med kall energi, starkt med svagt och manligt med kvinnligt.

Hatha yoga använder en kombination av fysiska ställningar, andningsövningar, reningsprocesser och ett uppmärksamt medvetande om de fysiska och subtila kropparna för att bereda sig för kontemplation och meditation.

Hatha yoga bygger huvudsakligen på en muntlig tradition som har förts vidare från lärare till elev. Men mycket av yogans visdom har också skrivits ner i form av verser, aforismer, praktiska handledningar och som yogatexten Yogasutra, som troligen har haft det allra största inflytandet och som antas vara skriven någon gång mellan år 2oo f.Kr. och 2oo e.Kr.

 

Fysiologi
Att utöva yoga är positivt för alla, oavsett ålder, erfarenhet eller bakgrund. Det   spelar ingen roll vilken kondition du har när du börjar din träning. Bara det att ha en kropp -att vara vid liv- räcker för att kunna utöva yoga. Utövandet av yoga är förenat med fysiska, emotionella och –slutligen- andliga fördelar. En del välgörande effekter, till exempel ökad smidighet och ökat lugn, märker du antagligen ganska snart när du börjat med yoga.

I och med detta flödar energierna friare och lättare, vilket både lindrar, botar och förebygger sjukdomar och idrottsskador. Till skillnad från många sporter och olika typer av konditionsträning arbetar yogan med alla kroppens muskler.

Det gör att man undviker att vissa muskelgrupper övertränas, något som kan leda till skador. Yogan förbättrar balansen, hållningen, snabbheten och gracen. Den renar vårt inre och förbättrar kroppsliga processer, till exempel matsmältningen.

Yogans principer av de åtta grundprinciperna är:

kroppsliga övningar (Asana)

andnings kontroll (Pranayama)

koncentration (Dharana) samt

avspänning (Dhyana). 

Genom träning av asanas kommer du att utveckla större lyhördhet för din medvetenhet om ditt fysiska jag. De subtila förbindelserna mellan själ och kropp börjar vakna och du lär dig hur du ska kontrollera din andning, både när du rör dig och när du är stilla. 

Betoningen av andningstekniker hjälper dig att andas bättre.  Det innebär: djupare och fullständigare, även när du inte utför yogaövningar. Detta leder till tankeskärpa och sinnesro, vilket i sin tur leder till bättre koncentration. Yogan kan bidra till att lindra eller undanröja specifika fysiska symptom eller krämpor. T.ex PMS, huvudvärk, ryggont, stress, sömnlöshet, astma, irriterad tarm och osv. Du kan också märka att yogan bidrar till att minska oro, känslomässiga spänningar och humörsvängningar.

Yogan är en personlig upptäcktsfärd för oss alla. Dess speciella och unika betydelse för dig kommer att visa sig när du börjar din träning. 

 

 

bottombar

drlogo

Sve01
Sve01a